çocuk eğitimi

Aşağa gitmek

çocuk eğitimi

Mesaj tarafından secretgirl Bir Salı 12 Haz. 2007, 10:20 pm

Çocuk Eğitimi
1)Okul öncesi:0-6 YAS

Bebeklik çağı:0-2=Iik çocukluk
Oyun çağı :3-6 ... 4 . yas dinle ilgili soru sormaya başlanan yastır. Sorulara onların yaslarına uygun somut örneklerle cevaplar verilmelidir. Çocuk bu yasta " Kişilik ve karakterini geliştirir" .Ayrıca bu yas " Taklit " çağındadır.
2)Okul çağı:7-12
12yas:Son çocukluk
13yas:Erinlik öncesi
13-15yas:Erinlik ,buluğ
16:Erinlik sonrası
Temyiz çağı 8-9 yas civarıdır.Cennet cehennem bu yaslarda çocuğa öğretilebilir.Çocuk bu yasta korku ile tanışabilir - Cehennem - ; Sevgi doğuştandır,korku sonradan kazanılır.Engelleyici değil ufuk açıcı olmak gerekir.Yapma dediğimiz şeyin alternatifi olmalıdır.
3) Gençlik : 18-20
Bu döneme ikinci doğum adi da verilmektedir.
15-20 YAS ÖGRENCILERINDE DAVRANIS PSIKOLOJISI
1)Bu yas grubunda yaşanması gerekenler yaşanmalı.Bu devirde yaşanması gerekenler yaşanmazsa 30 'unda da çocuk gibi davranırlar.
2)Erken yasta olgunlaşma sağlanmalıdır.
3)Yetişkin muamelesi yapılmalıdır.
4)Bu yas Toplumsal gelişim açısından en zayıf dönem:Büyüklerle bir arada olmaktan hoşlanmazlar.
5)Yetişkinlere karsı isyandadırlar.Yetişkinlerde gördükleri olumsuzluklar onlarda yıkımlara sebep olur.
6)Hayalperesttirler.
7)8-10 yaşlarında idol edindikleri kişilerde gördükleri yanlışlıklar onlarda yıkıma sebep olur.
8)Beden kimyasında ciddi değişiklikler olur. Fiziksel olarak ta gelişir.(Gergindirler, hassas dönemdedirler. Emrivaki , onur kırıcı , kişiliklerini aşağılayıcı davranılmamalı)
9)Sakardırlar.(Bedeni hızlı geliştiği için) daha önce kavradıkları uzandıklarına daha çabuk ulaşır ve bu onları sakar yapar...
10)Otorite kabul etmezler (Rica ile istekte bulunulmalı, aksi durum nefrete sebep olur )
11)Arkadaş(akran) önemlidir.(İyi arkadaş seçimine yardim etmeli , rehberlik bunaltmadan yapılmalı , atılımları engellenmemelidir)Kontrollü serbesti sağlanmalıdır.
12)Aileden kopar, ailesini beğenmez(Kompleks değildir)
13)Bağımsızlığına düşkündür(Dinin " yasaklar " bölümünü ön plana çıkarmamalıyız)
14)İdolleri iyi seçmek lazım (İdolleri iyi seçilmezse artistlere, şahsiyetsiz ve karaktersizlere taparlar)
15)Sairdirler, duygusaldırlar...
16)Arkadaşlıkları çok kuvvetlidir. Arkadaşı için canini verir.Arkadaşına yaptığınız bir yanlısı kendilerine yapılmış kabul ederler
17)Aşırı hareketlidirler (Enerjilerini attırtmak gerekir,oyun ihtiyacını karşılamalıyız)
18)Giyim kusama düşkündürler .
19)Monotonluktan hoşlanmazlar(Değişiklik,yenilik yapmak lazım) “Din duygu eğitimidir, bilgi eğitimi değildir.Bilgi eğitimi olsaydı dini en güzel İlahiyatçı , mesela İlahiyatçılar yaşarlardı.”
Dini hissettirtmek, Allah ve Resulünü hissettirtmek lazımdır.Duyguları harekete geçirerek filmler,resimler piyesler,kıssalar, menkıbeler ön plana çıkarılmalıdır...
Dinimizi bilgi yığını olmaktan çıkarmalı,duygu yoğunluğu haline getirmeliyiz.
20)Korkuları vardır –Gruptan dışlanma ...vs gibi -
21)İftiraya uğramaktan nefret ederler(Hayal edilemeyecek davranışlar, tepkiler verirler)
22)Yalancılık itham edilmek ( "Yalan söyleme , doğru söyle "sözcüğü dahi bizden nefret etmelerine sebep olabilir.Hataları Yüze vurma yapılmamalıdır-hayasızlaşırlar...
23)Güvenlerini, kendilerini sevmelerini sağlamalıyız.k.Kendileriyle, aileleriyle,çevresiyle,Yaratanıyla barışık olmasını sağlamalıyız.Toplumla iyi ilişkiler kurmasına yardımcı olmalıyız.Küçük görevlerle = başarmaları sağlanmalı = sorumluluk almaları sağlanmalı ve sonunca söz ile bile olsa takdir edilmelidirler... zaman kendilerine güven kazanabilirler .
24)Onları kırmamalıyız.
25)Onlara Öfkelenmemeliyiz. Onlarla için dertleşelim hoşlanırlar.
26)Toplantı- etkinlik, yarışma, gezi, piknikler, küme çalışması, Eğitici faaliyetler ile kendisine Sorumluluk kazandırtmalıyız...
BU YASLARDA ÇOCUGU DINE YAKLASTIRAN SEYLER
1)Sonsuzluk duygusu=Ebedilik arzusu=Cennet, Cehennem
2)Sevgi ve sığınma ihtiyacı(Dini sığınak olarak verelim)
3)Güven içinde olma ihtiyacı(intiharın, mutsuzlukların en ağır olduğu yıllardır.
4)Suçluluk ve günah duygusu(Dini sığınağı için almalıyız)
5)Yalnızlık ve teselli ihtiyacı (Din içinde tövbe-Psikiyatri)
6)Çözümsüz sorular(Ölüm sonrası,Rüyada gözsüz görüyoruz...Bilimin çözemediği sorular)Hepimizin cevabi BILIMIN ISIGINDA DINI AÇIKLAMALAR ILE verilmelidir.
7)Tepkisel yapıda olanlar daha sonra dine yönelebiliyorlar ...
8)Toplumsal yapının bozuklu =Batinin yönetmesi...vs
DINDEN UZAKLASTIRAN SEYLER
1)Bağımsızlık ihtiyacı=Sinirsiz özgürlük. “Hakk’a esir olmayan herkese kul olur.”
2)Cinsel arzuların yoğunluğu .
3)Yanlış ve hurafe bilgiler.
4)Din dilinin yetersizliği (Kelime kavramlarını anlamaması)
5)Rehbersizlik(Önder , rehber ,idol,örnek Müslüman )
6)Müslümanlık ve baskı =Baskıcı Müslüman ailede yetişen gençlere İslam’ı anlatmak - sevdirmek - özümsetmek çok daha zordur)
7)Dini konuda desteksizlik (Bilgisayar,Internet kitap eksikliği ...)
8)Modern hayatin çekiciliği.
9)Söylenenle uygulananlar arasındaki çelişki.
10)Dini kötü temsil edenlerin varlığı.
GENEL ÖZET :
1) 14-15 Yas Din gelişimi Dini uyanış,Dini duyarlılık,samimi,sıcak oldukları dönemdir.İbadete düşkünlük vardır.Mübarek gün ve gecelere çok önem verirler. 15-16 Yas Din gelişimi: Dine karsı çıkar, akılla doğruları bulmaya çalışır.Mantıkla din anlaşılmaz.Akil sinirlidir,din sinirsizdir.Akılla dini yorumlarlar olumsuzluk oluşur.
2)Cinsel konularda arzu ve istekleri meşru zeminde tatmin etmek isterler.Din buna karsı olduğu için dine karsı davranış sergilerler.
3)Özentileri vardır.Din bunu engeller.
4)Çelişkiler vardır(Dindar gibi gözükür-çelişir)
5)Sığınak ararlar.Din en büyük sığınaktır.
6)Kendilerine yalnız hissederler Din burada anlatılınca çözümdür.
7)14-16 Yas :En problemli dönem. Dinde en kararlı dönem başlıyor,toparlanma başlıyor.Zihin gelişimi en üst düzeydedir.
8)Dini hocaya bakarak öğreniyor,idol ediniyor,idoldeki yanlışlık dinden de uzaklaştırıyor.
Ergenin yetişkin olduğunda özgüveni gelişmiş,kişiliğini sağlıklı temellere oturtmuş,komplekslerden uzak bir insan olmasını istiyorsak onunla olan ilişkilerimizde sevgi ve ilgiye yeteri kadar yer vermeliyiz.Ergen bu özelliklerle yetiştiğinde dini, fonksiyonel olarak yani sadece korkuları yatıştıran, arzuları yerine getiren bir olgu olarak algılamayacaktır.Aksine onun dini anlayışı, müsamaha ,saygı başkalarına iyi niyet, dini emir ve yasaklara riayet,ibadetlerde devamlılık gibi pratik ve gözlemlenebilir etli ve özelliklerle belirlenmiş olacaktır.Böylece o, dini içselleştirmesiyle birlikte, dinin sadece öte dünya için değil bu dünyadaki çeşitli oluşumlar için gerekli olduğu bilincine varacaktır.
EGITIMDE 5- 10 YAS ARASI ÇOCUKLAR :
5-7 YAS EVRESINDE ÇOCUKLARIN GÖSTERMIS OLDUKLARI ORTAK ÖZELLIKLER
• Grup içinde çalışma ve oynamaya hazırdırlar, paylaşmayı bilirler, oturup ebeveyni dinleyebilirler.
• Konsantre olabilirler, ne zaman ve nasıl sessiz olunması gerektiğini bilirler.
• Kendileri ile barışıktırlar.
• Hayali oyunlar oynayabilirler, mizah yüklü bir düşünce yapısına sahiptirler .
• Yanlış ve doğru duygusu gelişmeye başlamıştır.
• Başkaları hakkında keskin yargılar geliştirebilirler .
• Cinsel kimliklerinin farkındadırlar.
• Ben merkezcidirler ve sıkça kendilerini başkalarının yerine koymayı beceremezler.

BU EVREDEKI UYARI ISARETLERI
•Basma kalıp ya da tekrara dayalı oyunlar yada sadece kendi basına oynama.
•Kayıtsız kalma ve duygusuz davranışlar.
•Bulunduğu çevrede sorunlar çıkararak kendini ifade etme.
7-10 YAS EVRESINDE ÇOCUKLARIN SAHIP OLDUKLARI ÖZELLIKLER
• Sezgisel düşünmenin yerini mantıksal düşünmeye bıraktığı’ nedensellik dönemi’ baslar.
• Bilişsel düşünmenin büyük bir bölümü bu dönemde baslar.
• Bu evrede çocuklar örgün eğitim için hazırdırlar.
• Motor becerilerinde kaydedilir bir gelişme gösterirler.
• Dinleme becerilerinde kaydedilir bir gelişme gözlenir.
• Uzlaşma ve işbirliği içindedirler.
• Bu özelliklerinden dolayı yakin arkadaşlıklar kurabilme becerileri geliştirirler.
• Oyunlarda yenilgiyi kabul edebilirler ve yenilgiden dolayı yıkılmazlar.
• Kuralları kabullenirler ve harfiyen uygularlar.
• Ödül, övgü gibi somut karşılıklara cevap verirler
• Korkuları kabullenmezler.
BU EVREDEKI UYARI ISARETLERI
*Yas gruplarından kendini soyutlama ya da mahrum bırakma.
*İyi yapamama korkusu, sürekli olarak ödül ve övgülere gereksinim duyma.
*Her zaman birinci olma kazanma gereksinimi.
avatar
secretgirl
silent_&_secret
silent_&_secret

Kadın Mesaj Sayısı : 191
Yaş : 32
Kayıt tarihi : 05/04/07

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz